GRADSKI ODJELI
Uključivanje javnosti u proces izrade i donošenja o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana i Programa uređenja za „Širi kompleks putničkog, željezničkog i autobusnog terminala”
28.02.2022
13:22

Na osnovu članka 41. stav 2. Zakona o prostornom uređenju (,Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije", broj 4/04) i članak 43. Statuta Grada Mostara (Gradski Službeni glasnik Grada Mostara", broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara”, broj 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara, kao nositelj pripreme za izradu planskih dokumenata, dana 22.2. 2022. godine, donosi

PROGRAM UKLJUČIVANJA JAVNOSTI

Članak 1.

Ovim programom utvrđuje se tok i način uključivanja javnosti u proces izrade i donošenja o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana i Programa uređenja za „Širi kompleks putničkog, željezničkog i autobusnog terminala”

Članak 2.

JAVNA RASPRAVA: Javna rasprava o prijedlogu planskog dokumenta održat će se dana 4.3. 2022. godine u 13 sati, u Vijećnici Grada Mostara, Ul. Hrvatskih branitelja br. 2.

Članak 3.

JAVNI UVID: Prijedlog planskog dokumenta iz člana 1. ove Odluke bit će izložen javnosti, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 sati u prostorijama Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara (Ulica kralja Zvonimira 14) i u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Grada Mostara (Ulica Husnije Rebca bb), kao i na web stranici Grada Mostara od 24.2. do 3.3. 2022. godine.

Članak 4.

Postupak provođenja javne rasprave organizirat će i pratiti posebna koordinacijska grupa, u sastavu:

Lejla Salčin- voditeljica grupe,
Mirza Šahović- član,
Sanja Bulić – članica.
Članak 5.

Koordinacijska grupa će organizirati javnu raspravu, evidentirati sve istaknute i pristigle primjedbe, prijedloge i sugestije, te iste, nakon zaključenja javne rasprave, dostaviti nosiocu izrade planskog dokumenta.

Članak 6.

izvjestitelj na javnoj raspravi bit će „Zavod za prostorno uređenje“ Mostar, kao nositelj izrade planskog dokumenta.

Članak 7.

Financiranje Programa, osigurano je u Budžetu/Proračuna Grada Mostara.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK:
Mario Kordić

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram