GRADSKI ODJELI
Uključivanje javnosti u proces izrade i Izmjena i dopuna Regulacionog plana i Programa uređenja „Rodoč III”
28.02.2022
13:34

Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o prostornom uređenju (,Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", broj 4/04) i člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski Službeni glasnik Grada Mostara", broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara”, broj 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara, kao nosilac pripreme za izradu planskih dokumenata, dana 22.2.2022. godine, donosi

PROGRAM UKLJUČIVANJA JAVNOSTI

Član 1.

Ovim programom utvrđuje se tok i način uključivanja javnosti u proces izrade i Izmjena i dopuna Regulacionog plana i Programa uređenja „Rodoč III”

Član 2.

JAVNA RASPRAVA: Javna rasprava o prijedlogu planskog dokumenta održat će se dana 04.03. 2022. godine u 10.30 sati - u Vijećnici Grada Mostara, Ul. Hrvatskih branitelja bb.

Član 3.

JAVNIUVID: Prijedlog planskog dokumenta iz člana 1. ove Odluke bit će izložen javnosti, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 sati u prostorijama Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara (Ulica kralja Zvonimira 14) i u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Grada Mostara (Ulica Husnije Rebca bb), kao i na web stranici Grada Mostara od 24.02. do 03.03. 2022. godine.

Član 4.

Postupak provođenja javne rasprave organizirat ce i pratiti posebna koordinacijska grupa, u sastavu:

Dražen Vrljić - voditelj grupe,
Enida Šetka - član,
Zlata Hadžihasanović – član.
Član 5.

Koordinacijska grupa će organizirati javnu raspravu, evidentirati sve istaknute i pristigle primjedbe, prijedloge i sugestije, te iste, nakon zaključenja javne rasprave, dostaviti nosiocu izrade planskog dokumenta.

Član 6.

Izvjestilac na javnoj raspravi bit ce „Zavod za prostorno uređenje“ Mostar, kao nosilac izrade planskog dokumenta.

Član 7.

Financiranje Programa, osigurano je u Budžetu Grada Mostara.

Član 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK:
Mario Kordić

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram